Interview met Koert Koster

Vandaag een interview met Koert Koster n.a.v het verschijnen van zijn boek Job. Lezen jullie mee?

61099023_303177950617906_8736183687332233216_n

Onlangs verscheen je boek over Job. Kun je iets over dit boek vertellen?

Tijdens mijn studies filosofie en theologie kwam regelmatig het onderwerp ‘God en het lijden’ ter sprake, maar dan abstract als theoretische reflectie op een belangrijk en wereldomvattend thema. Eigenlijk ging het nooit over het lijden ‘voor de deur’ of ‘naast het eigen huis in de buurt’, laat staan over lijden ‘in je eigen huis’. Er zijn prachtige verhandelingen geschreven over ‘het probleem van het lijden of het kwaad’, maar die blijven vaak teveel op afstand. In feite heeft niemand er dan iets aan. Met mijn boek wil ik juist níet op afstand blijven, mij niet door mijn theoretische bagage distantiëren van anderen, maar nabij-zijn als mens. Dichtbij mijzelf blijven én zo dichtbij de ander. Ja, naast de ander gaan staan, een mens zoals ik. Naast de ander die evenals ik ook vroeg of laat met lijden te maken krijgt.

Samenvattend kan ik zeggen dat mijn boek over de Bijbelse persoon Job, over mij en over mijn lezers gaat. Ik behandel een aantal in het oog springende en belangrijke verzen uit het Bijbelboek Job en maak daarna de stap naar vergelijkbare situaties uit mijn eigen leven van lijden en verdriet. Ik stel me daarbij, net als Job, kwetsbaar op. Zo hoop ik anderen tot een hand en een voet te zijn. Mijn boek is dus praktisch en persoonlijk van aard, mét een pastorale inslag.

Wat was je inspiratie geweest voor dit boek?

Mijn bron van inspiratie is de persoon Job. Van hem leer ik hoe het is om me (al schrijvend) kwetsbaar op te stellen. Zijn transparantie en openheid is voor mij een stimulans geweest. Ook doet het mij beseffen dat ik niets te verliezen heb. Eerlijk zijn over jezelf, je eigen situatie onder ogen zien, kan een bron zijn van geestelijke groei. Niet alleen voor mezelf als mens in ontwikkeling, maar ook voor de ander.

Hoe is het schrijfproces je afgegaan?

Ik vond het leuk om te doen. Sowieso had ik er gewoon zin in, omdat verschillende meelezers reeds snel onder de indruk kwamen van mijn verhaal. Sommigen hebben tot het eindproduct aan toe met mij meegelezen, zij waren betrokken en geëngageerd. Hun inbreng, zowel taaltechnisch als theologisch, maakte het schrijven van mijn boek tot een voortvarend proces en succes.

Hoe reageerden mensen op dit boek?

Bijzonder positief. Dat heb ik als buitengewoon ervaren. Ik ben daar dankbaar voor en blij mee. Het boek is door heel veel Facebookvrienden besteld in de voorverkoop. Van verschillende van hen heb ik na het lezen zeer enthousiaste reacties ontvangen. Toen Corlien Doodkorte (directeur van ppp-opleidingen) schreef dat ze dit boek wil gaan gebruiken voor haar pastorale opleidingen te Ermelo sprong ik een gat in de lucht. Het voelde als een enorme opsteker en een bevestiging van mijn werk.

69990236_929791750712318_902285222010159104_n

Kun je kort vertellen waar Job aan leed?

Job leed zowel aan lichamelijke kwalen (o.a. melaatsheid), als psychisch en geestelijk geweld (o.a. van zijn drie vrienden en de gemeenschap). Meer hierover is te lezen in mijn boek 😉

Voor welk Bijbels (profeet/persoon) heb je bewondering (mogen ook meerdere zijn)?

Oei, dat is een lastige. Deze vraag werd mij onlangs op een gemeenteweekend ook gesteld. Er zijn zoveel intrigerende figuren die mijn verbazing of interesse wekken. Neem nou alleen maar het rijtje van discipelen dat Jezus tijdens zijn bediening op aarde direct vergezelden. Ik pik er zomaar twee uit: Johannes en Petrus. De één, voor wie Jezus een speciale voorliefde had, de ander, in wie Jezus Zijn speciale vertrouwen uitsprak en verantwoordelijkheid gaf als ‘herder/hoeder van Zijn schapen’. Johannes als de rustige, Petrus als de onrustige. Johannes als de introverte met de tong op het hart, Petrus als de extraverte met het hart op de tong. Zo divers als mensen vandaag zijn, zo verschillend waren ze ook in de Bijbel.

In je boek blik je op persoonlijk lijden. Heeft iemand uit je omgeving of jij het zelf meegemaakt?

Ja, ik heb mensen enorm zien lijden. Mensonterend. Godonterend ook. Schepselen van God die zo diep moesten gaan en alleen al lichamelijk zo intens moesten lijden. Eigenlijk zijn daar geen woorden voor. Mijn eigen moeder heeft jarenlang aan kanker geleden voordat ze overleed. Zij heeft enorm veel pijn geleden o.a. toen artsen – God mag weten waarom – vanwege obstipatie onverdoofd haar darmen binnengingen. Daarnaast moest zij afscheid nemen van haar man, haar kinderen en haar enige kleinzoon. Zij moet daar psychisch en geestelijk enorm onder geleden hebben. Onnoemlijk, niet te bevatten. Mij raakt het speciaal, omdat haar enige kleinzoon mijn zoon Jens is (geweest). Zij mocht hem even vasthouden, om hem een kleine twee jaar later weer los te laten.

Wat is het beste boek van jezelf?

‘Ze’ zeggen dat mijn boek over Job het beste is, want het meest authentiek, oprecht, eerlijk en open. Wellicht hebben ze gelijk. Ik heb er sowieso de meeste uren in zitten en ik ben er het diepst in gegaan, dat wil zeggen: veel bloter kan een mens zich psychisch niet tonen in een boek.

Welke rol speelt religie in jouw leven en dat van je gezin?

Een belangrijke. Voor mij is religie een in relatie staan. Als christen probeer ik een relatie met God te onderhouden door Jezus Christus. Dat gebeurt niet vanzelfsprekend. Dat kost tijd en energie. Die tijd en energie nemen wij rond de maaltijd wanneer we danken voor het goede dat God ons geeft. Als we Jens naar bed brengen hebben we een gezamenlijk moment waarop we de dag afsluiten. We lezen samen uit de Bijbel, we bidden en danken samen en soms zingen we een lied. We betrekken Jens overal bij. Hij bidt ook.

Maar ook nu ik hier achter mijn p.c. zit, probeer ik een relatie te ervaren met God. Ik ben me bewust dat wat ik doe, dat ik dat wil doen uit liefde tot Jezus én mijn naaste.

Sommige mensen hebben niets met religie en boycotten automatisch boeken met dit genre. Schrijf je alleen voor een gelovige doelgroep of wil je ook een platform voor ongelovige mensen bieden met een overtuigingsstrategie?

Mijn uitgangspunt is om zo breed mogelijk te schrijven. Dat wil zeggen: ik wil zo schrijven dat mijn boeken door iedereen gelezen kunnen worden, ook door mensen die minder thuis zijn in de Bijbel. Maar óf mijn boeken door niet-gelovigen worden gelezen, is vers twee. Ik ben daar niet op uit. Ik ben er zeker niet op uit om mensen met mijn boeken te ‘bekeren’ of iets dergelijks. Mijn boeken zijn niet apologetisch, oftewel geschreven om niet-christenen te bekeren tot het christelijk geloof. Ik denk trouwens dat er geen enkel boek is dat met dat doel geschreven kan worden, want dat is een heilloze weg, maar dat terzijde. Mijn boeken zijn pastoraal-theologisch. Willen bemoedigen, inspireren, uitdagen. Vaak zijn het echter gewoon Bijbelstudieboeken (vers voor vers) of thematische boeken (over angst in de Bijbel). Dus iedereen (jood, moslim, boeddhist, hindoe) die bijvoorbeeld geïnteresseerd is in wat de Bijbel te zeggen heeft over angst kan bij mij terecht.

E-books worden steeds populairder vanwege het lage bedrag dat bepaalde lezers betalen. Toch blijft Nederland ook fysieke exemplaren kopen. Wat vind jij prettiger een e-book of een fysieke exemplaar?

Ik geef de voorkeur aan een fysiek exemplaar. Hele lappen tekst achter een klein schermpje lezen vind ik niet fijn. Dan mis ik een mooie bladspiegel met kantlijn. Ook vraag ik me af of veel lezen achter een scherm wel zo gezond is.

Ben je nu een nieuw boek aan het schrijven? Zo  ja wat voor boek?

Ja, ik ben nu begonnen aan een boek over het Bijbelboek Prediker. Iedere dag belanden er wel boeken op mijn deurmat zodat ik me in kan lezen. Het is een nieuw avontuur waarin ik me heb gestort. Op hoop van zegen. 

Het boek is verkrijgbaar bij Tripleboeken

9 thoughts on “Interview met Koert Koster

  1. Ik heb het boek mogen lezen. Mooi persoonlijk en verhelderend. Ook niet ingewikkeld theologisch, maar wel prikkelend en duidelijk. Ik heb er veel van geleerd

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.