Interviews

 

Interview met Koert Koster: leren van de worsteling met God

 

Door Jacco Stijkel

Koert Koster is iemand die zich kwetsbaar opstelt en oog heeft voor mensen die zwak zijn en die lijden. Zo schreef Koert het boek ‘Ik ben allochtoon’ waarin hij zich vereenzelvigt met vluchtelingen en laat zien dat wij als gelovigen allemaal vreemdelingen zijn. In zijn nieuwe boeken over Paulus en het lijden van Job komen deze kwetsbare kant en het worstelen met God sterk naar voren. “In al zijn zwakheid cijfert Paulus zich weg om te leven voor Christus. Daar kunnen wij enorm veel van leren.”

a

 

Koert groeide op in een christelijk gezin in Hoogeveen (geboren in Hoogeveen, opgegroeid in Coevorden en Balkbrug). Al jong overkwam hem een groot leed. “Toen ik acht was overleed mijn vader. Mijn moeder hertrouwde, er kwamen halfbroers (een halfbroer en halfzus) bij; we hadden een spannend gezin. Ik weet nog goed: ik was nog maar tien jaar maar worstelde al wel enorm met het geloof en de dood. Toen ik elf was heb ik bewust mijn leven aan de Here Jezus gegeven. Ik was een jongen van dertien toen ik werd gedoopt. We gingen naar een ‘Vergadering van gelovigen’ (de zogenoemde ‘vergadering van gelovigen’ in Dedemsvaart. Daar kwam het vaker voor dat mensen jong op hun geloof werden gedoopt. Al snel werd ik betrokken bij het tractaatwerk en evangelisatiewerk. Al jong kreeg ik bovendien de gelegenheid om het Woord door te geven. Ik wilde vervolgens graag Theologie studeren aan de Vrije Universiteit. De broeders van de Vergadering waren daar niet blij mee, zij vonden dat alles wat ik wilde leren dat wel in de Vergadering kon doen. Maar ik heb dat wel doorgezet. En ondanks dat ik tijdens mijn studie door een lastige periode ben gegaan, ben ik wel in Amsterdam afgestudeerd. Vervolgens ben ik les gaan geven op middelbare scholen. Daar kwam in 2010 abrupt een einde aan doordat ik het werk in het onderwijs niet meer aankon. Er knapte iets in mij. Toen duidelijk werd dat een terugkeer in het onderwijs niet mogelijk was, heb ik mij gestort op het schrijven. Dat was in 2010. Ik wilde graag de wijsheid die ik had opgedaan doorgeven. Als dat niet meer via het onderwijs kon, dan maar op een andere manier. Ik ben mij ervan bewust dat ik maar één keer leef en dat wil ik goed doen.”

 

Een andere Paulus

Het meest recente boek van Koert is ‘Een andere Paulus, Vervreemd, vervolgd en vermoord’. “Het thema ‘vreemdeling en vluchteling’ kwam sterk naar voren in mijn boek ‘Ik ben allochtoon’. In dat boek voer ik verschillende Bijbelse personen op, maar Paulus heb ik laten liggen (klopt niet, mijn fout, ik besteed daar al 1 paragraaf aan Paulus,  6 pagina’s, summier dus). Met dit boek wil ik juist de kwetsbare kant van Paulus tonen. Er zijn inderdaad enorm veel boeken over deze apostel geschreven, maar vaak wordt de theologie van Paulus benadrukt en wordt er een dogmatiek uit zijn brieven gedestilleerd. Ik kom een andere Paulus tegen. Want Paulus schreef brieven over concrete situaties aan concrete gemeenten. Ik heb geprobeerd een Paulus neer te zetten die veel meer ‘down to earth’ is. Wat ik in Paulus bewonder is zijn doorzettingsvermogen en wilskracht. Hij cijfert zichzelf weg om in al zijn zwakheid zijn leven in te zetten voor Jezus. Filippenzen 4:13 is wat dat betreft mijn lievelingstekst: ‘Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft’. Ik hoop dat kerken steeds meer gaan beseffen dat we veel kunnen leren van de gemeenten aan wie Paulus schreef. En dat het niet in de eerste plaats gaat om de theorie, maar juist om de praktijk: hoe we Paulus’ lessen kunnen toepassen in ons dagelijks leven; persoonlijk en in de kerk.”

 

intervews

Persoonlijk lijden

Koert is inmiddels al ver gevorderd met zijn nieuwe boek ‘Job en het persoonlijk probleem van het lijden’. “Ik heb met nadruk gekozen voor persoonlijk lijden. Veel boeken benaderen het lijden theoretisch en abstract. En neem bijvoorbeeld het lijden die de tsunami in Sulawesi heeft veroorzaakt, vaak raakt ons dat onbewust niet meer. Afgestompt als we zijn door het leed dat dagelijks via de media bij ons binnenkomt. In het boek gaat het om het persoonlijk lijden van Job, een mens zoals jij en ik. Iemand die in één klap alles kwijt is. Wat kunnen we van deze Job leren? Ik zie in elk geval een Job die worstelt met God. En dat is heel herkenbaar. Waarom ik? Waarom overkomt mij dit? Een belangrijk boek voor mij is ‘Als ’t kwaad goede mensen treft’ van de Amerikaanse rabbijn Harold Kushner. Zijn zoontje stierf aan progeria, een ziekte waarbij iemand zeer snel veroudert. Dan komen vragen naar het waarom, naar de almacht van God naar boven. Hoe kan God het lijden toelaten? Het zijn vragen die niet of nauwelijks te beantwoorden zijn. Het is niet voor niets dat de vrienden die bij Job komen eerst zeven dagen en zeven nachten zwijgen. En het was (wellicht) beter geweest als ze ook daarna niets hadden gezegd. Van Job leer ik dat je met God kunt worstelen. Hij schreeuwt en roept het uit naar God. Wij mogen blijkbaar veel meer tegen God zeggen dan we vaak denken. Vanuit het perspectief van Job is God een God die juist in het lijden aanwezig is (heb ik dat gezegd?) Job ontkende Gods aanwezigheid te midden van zijn lijden, zocht die wel maar worstelde met Gods afwezigheid: geen contact, geen luisterend oor, geen antwoord, geen genezing, geen aardse zegeningen, geen eerherstel, niets, 37 hoofdstukken lang. Pas hoofdstuk 38 verschijnt God. Dan blijkt Gods tegenwoordigheid te genezen Dat is wat het slot van het boek Job laat zien: Job leeft altijd in Gods aangezicht. Ook in het lijden. En Job mag uiteindelijk delen in de zegeningen van God. Ik vind het zo mooi dat het boek Job laat zien hoe God dingen weer ten goede keert. Dat wil Hij ook doen in jouw en mijn leven. Natuurlijk blijven er dan nog veel vragen over. Wellicht dat we in de hemel hier een antwoord op krijgen, maar misschien ook niet. Het zal mij niet verbazen dat als wij eenmaal leven in (voor) het aangezicht van God onze vragen helemaal geen issue meer zijn.”

 

Mede naar aanleiding van

Een andere Paulus

Vervreemd, vervolgd en vermoord

Koert Koster

Eigen beheer

ISBN: 9789463679336

130 pagina’s

Prijs: € 14,95

 

KADER Meer informatie

Meer informatie over Koert Koster en zijn publicaties is te vinden op zijn website: www.koertkoster.nl

 

Fotobijschrift: Koert Koster:

“Ik vind het zo mooi dat het boek Job laat zien hoe God dingen weer ten goede keert. Dat wil Hij ook doen in jouw en mijn leven.”

Foto: Hielco Schievink

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.