Interview met auteur Herry Vos

Vorige keren hadden jullie veel interviews kunnen lezen o.a. van Perry PierikFrits BoschJacqueline Zirkzee, Melissa Skaye, Ellen Kruize, Elles Santegoets. Vandaag hebben we een interview met auteur Herry Vos. Recentelijk verscheen zijn boek Je bent van ons. Lezen jullie mee??

Kun je iets over jezelf vertellen?

Ik ben bijna 83. Mijn echtgenote overleed negen jaar geleden; een aantal jaren later enige tijd een zeer intense relatie, die mij veel bracht, maar die onverwacht abrupt werd verbroken. Twee kinderen, de één woont heel dichtbij, de ander heel ver weg (Zuid Afrika); twee fijne kleindochters. Ik ben opgeleid tot kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut; was een aantal jaren hoofd polikliniek jeugdpsychiatrie in het UMCG. Richtte een therapeutische gemeenschap voor jonge drugsverslaafden op, later een polikliniek. Van de laatste was ik tot mijn pensionering hoofd. We deden zeer intensieve en soms langdurige psychotherapieën met mensen die veelal naast hun verslaving kampten met vroege verwaarlozing, chronische traumatisering en hechtingsproblemen.

Sinds 2016 ben ik bestuurslid van het Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld; we behartigen de belangen van overlevers van georganiseerd sadistisch geweld en hun hulpverleners (zie onze website kenniscentrumtgg.nl ). Een zeer boeiende en emotionerende bezigheid.

Daarnaast ben ik bestuurslid van een fotoclub, en dus een enthousiaste fotograaf (al vanaf mijn jonge jaren).

Ik woon al mijn hele leven in Noord Nederland; wel op allerlei plaatsen, maar nu al meer dan veertig jaar in hetzelfde (mooie en grote) huis. Met een grote tuin.

Wilde je altijd al schrijver worden?

Weet ik niet zo goed; niet bewust althans, dat pas sinds een aantal jaren. Wel heb ik in mijn puberteit een soort van toneelstuk geschreven voor de jaarlijkse feestavond van de padvinders waar ik toen bij was. En in het begin van mijn huwelijk schreef ik soms gedichten; nou ja, probeersels. Tijdens mijn werk schreef ik vrij veel artikelen. Wetenschappelijk dus. Pas tijdens een crisis in de relatie kwam ik op het idee dat te gebruiken om over te schrijven, ook om het voor mezelf goed op een ritje te krijgen wat er speelde tussen ons en vooral bij mezelf, daardoor. Dat beviel heel goed, ik merkte dat fictie schrijven een zeer inspirerend iets is.

Hoe ben je ontdekt als schrijver?

Ik weet niet of ik echt ontdekt ben. Er zijn mensen die weten dat ik het doe, gelukkig wel steeds een beetje meer. Maar bekend bij ‘het grote publiek’ ben ik zeker niet, en zeker ook niet bij de media. Deels is dat jammer, omdat ik zou willen dat mijn twee laatste boeken veel meer gelezen zouden worden en discussies zouden bevorderen tussen mensen.

Was het moeilijk om een uitgeverij te bereiken?

Ik geef mijn boeken uit in eigen beheer. Als je geen naam hebt kom je niet binnen, tenzij je heel erg goed bent en een kruiwagen hebt. Ik vind eigen beheer ook prettig, omdat je helemaal je eigen baas bent en zelf kan bepalen welke omslag je wilt, welk lettertype enzovoort. Ik doe ook zelf de hele opmaak, en dat is ook leuk werk. Je mist wel het pr vermogen van een gevestigde uitgever (hoewel ik ook hoor dat dit nogal eens tegenvalt). Ik laat wel mensen meelezen, met de vraag me op fouten, inconsequenties en dergelijke te wijzen. Dat helpt en is wel nodig.

Hoeveel boeken heb je in totaal geschreven?

Kan ik het nog? Gedichten 2016 en 2017

Gevonden herinneringen – dichtsels. 2017

Verdwaling – autobiografische fictie. 2018

Liefdeshaat – ook zo. 2019

Is de Tijd Waar? Gedichten. 2019

Als zwijgen mag; psychotherapie met een getraumatiseerde puber. 2019

Vreemde beelden – een thriller die speelt in Zuid Afrika. 2020

Absurditeit. Gedichten. 2021

Als ik je zou zeggen… Gedichten vanuit wat ik hoor van overlevers. Geïllustreerd door twee overlevers. 2021

Jij bent van ons; wat gezegd moet. 2022

Hoe ziet je werkdag eruit?

Ik ben geen broodschrijver, en heb vrijwel nooit een deadline, dus ik hoef niet elke dag of met een vaste regelmaat te schrijven. Ik schrijf als ik er de ruimte voor heb, en als het voelt dat het zal ‘lopen’. Dan kan ik een aantal uren achter elkaar schrijven. Ik kan het dan ook wel weer dagen laten liggen, als er iets anders is dat voorrang heeft.

Heb je vaste schrijfrituelen?

Nee

Zijn er punten die je minder leuk vindt in dit werk?

Nee wat het schrijven aangaat. Het meest vervelende vind ik het promoten. Ik doe weinig met social media.

Welke opleiding(en) heb je gevolgd?

Ik heb lagere school, 1 jaar mulo, daarna hbs-b en toen de studie geneeskunde; daarna de opleiding tot psychiater en tot slot kinder- en jeugdpsychiatrie. En daarna regelmatig cursussen, workshops.

Hoe heb je je studententijd ervaren?

Ben 1 jaar corpslid geweest, voornamelijk om te kunnen roeien; het corpsleven was niets voor mij, teveel drank, gebral, gedoe.

Ik had een aantal goede vrienden; verder heb ik niet veel gefeest; studeren moest, mijn ouders betaalden en dus moest ik geen tijd verknallen. De opleiding werd steeds leuker. Ik wist al na het eerste jaar dat ik de kinderpsychiatriekant op wilde.

Vind je dat je een opleiding nodig hebt om schrijver te worden?

Dat hangt er helemaal vanaf wat voor schrijver je wilt worden. Ik schrijf alleen maar omdat ik het leuk vind, en wat betreft mijn laatste boeken ook omdat ik vind dat hierover gesproken moet worden. Ik vind dat ik taalgevoel heb; heb altijd regelmatig gelezen. Maar ik hoef niet zo nodig beschouwd te worden als een ‘echte’ schrijver. Waarschijnlijk is een schrijfopleiding of – cursus wel goed, maar ik heb dat nooit gedaan, en kan het effect dus niet beoordelen.

Onlangs verscheen het boek Jij bent van ons hoe wordt er gereageerd op dit boek ?

Ik krijg van verschillende mensen te horen wat ze ervan vinden. Daar vraag ik ook bewust naar als men een boek via mij bestelt. Zonder uitzondering is men onder de indruk; vindt men dat ik een goed beeld schets van hoe het is om deze ervaringen te hebben. Hoe afschuwelijk en gruwelijk dat is. Ook geeft men aan dat de structuur – korte hoofdstukken met korte flitsen van diverse hoofdpersonen – goed werkt om het chaotische van zulk leven duidelijk te maken. En men is positief over dat ik ook beschrijf wat therapeuten meemaken, en dat er hoofdstukken zijn die uitleg geven over allerlei zaken die in het boek voorbijkomen. Ik ben dus heel tevreden, al zou ik willen dat vakgenoten het meer zouden lezen en erop zouden reageren.

Hoe lang heb je erover gedaan om dit boek te schrijven?

Dat ging heel snel: begonnen begin van dit jaar (2022) en de presentatie was op 19 november.

Waar haalde je de inspiratie vandaan voor dit boek?

Uit wat ik hoor en meemaak als bestuurslid van het KTGG. Toen ik het idee had dat ik dit wilde gaan proberen, heb ik twee overlevers die ik enigszins kende (een van hen maakte een deel van de illustraties bij de gedichtenbundel Als ik je zou zeggen…) gevraagd of ze dit samen met mij wilden doen; ze zeiden ja. Het ging zo: ik stelde hun een vraag (kun je me vertellen hoe dit of dat bij jou ging?) en zij gaven antwoord. Dat verwerkte ik dan; het verhaal heeft de vorm van fictie, maar in de basis zijn het verhalen die zij me vertelden. Mede vanwege hun veiligheid verdeelde ik wat zij als antwoord gaven over een paar hoofdpersonages. En ik gebruikte ook wat ik van therapeuten hoorde en soms van andere overlevers. Steeds als ik een verhaal van hen had verwerkt, liet ik het hen lezen, vooral met de vraag of de strekking klopte en of het voldoende onherkenbaar was. Ik had wel een bepaald stramien te pakken heel snel, maar geen idee waar het naartoe zou gaan. Dat bleef tot de laatste regels ook voor mij een geheim.

Het is vooral een grote bewondering voor de moed en de creativiteit van al deze mensen die mij inspireert. Naast het proberen te doorgronden wat daders in hemelsnaam drijft.

Wat wilde je vroeger worden?

Wanneer vroeger? Ik wist aan het eind van de hbs dat ik geneeskunde wilde studeren. Ik heb ook wel eens over piloot of archeoloog gedacht. Archeologie komt een beetje in de richting van psychotherapeut zijn: zoeken naar wat verborgen is, maar wel aanwezig, en dat helpen tevoorschijn te komen.

Richt je je specifiek op een doelgroep tijdens het schrijven?

Bij de meer autobiografische boeken niet; de thriller, mensen die dat spannend vinden. En Jij bent van ons, Als zwijgen mag en Als ik je zou zeggen: een breed publiek, mensen die in deze onderwerpen geïnteresseerd zijn; ik hoop zeer op vakgenoten; en ook voor hen die zich erin kunnen herkennen omdat ze zelf vergelijkbare dingen meemaakten en misschien herkenning vinden.

Wat is het moeilijkst aan het schrijven van een boek?

Weet ik niet zo goed. Ik worstel er eigenlijk nooit mee. Soms wel een zoektocht(je) naar wat de helderste manier is om iets te beschrijven. En aan het begin hoe zal ik het gaan doen. Maar dat verandert soms ook weer.

Wat kunnen lezers van jouw boeken leren?

Dat kunnen ze beter zelf zeggen. Ik hoop dat ze zicht krijgen op bijvoorbeeld dat mensen met (ernstige en complexe) problemen ook mensen zijn zoals wij allemaal, dat ze het verdienen gehoord te worden en serieus genomen te worden. Dat het helpt als je met elkaar praat, ook over moeilijke en soms niet-te-bevatten zaken.

Kun je rondkomen van het schrijven alleen of zijn er nevenactiviteiten die je moet doen om brood op de plank te krijgen?

Ik heb AOW en een pensioen. Ben totaal niet afhankelijk van het schrijven; tot nu heeft dat alleen geld gekost. Maar plezier en tevredenheid opgeleverd.

Ben je nu een nieuw boek aan het schrijven? Zo ja, waar gaat het over en heb je al een titel?

Ik ben net een project gestart een overlever te helpen het boek over haar leven te schrijven. Hoe dat zal gaan, dat moeten we nog uitzoeken.

Op welke manier promoot je je boek?

Omdat ik dit een belangrijk boek vind, heb ik daar deze keer veel aandacht aan besteed. Ik heb me aangesloten bij De Vrije Uitgevers, die kleine uitgevers (dat ben ik) op allerlei manieren ondersteunt. Samen met hen is een persbericht opgesteld en naar het ANP gestuurd; dat leverde één reactie op: die van jullie. Er is mailing naar alle boekhandels gegaan. Er is mailing gegaan naar alle landelijke dag- en weekbladen, met ook één reactie; wat dat oplevert moet nog blijken. Ik geef een Nieuwsbrief uit (zie voshboek@outlook.com) en heb een website https://voshboek.nl  en schrijf erover op LinkedIn. En uiteraard mond-tot-mond-reclame.

Denk je dat social media een grote rol heeft bij de verkoop van je boeken?

Nee; ik gebruik het niet. Alleen LinkedIn, maar dat is niet echt social media. Ik weet dat een aantal mensen er wel over hebben geschreven op social media.

Wat doe je over 5 jaar?

Geen idee. Hopelijk ben ik dan nog fit genoeg om te blijven doen wat ik nu ook doe.

Ben je gelovig? Zo ja, welke religie heb je en welke rol speelt religie in je leven?

Ik ben niet gelovig opgevoed, geloof niet in een God of een opperwezen. Ik hecht veel waarde aan de natuur. En ik in de mens, hoewel ik weet dat er veel mensen zijn die zich zeer mensonwaardig gedragen.

Welk boek heb je als laatst gelezen?

Ik ben nu bezig in De herinnerde soldaat van Anjet Daanje – overweldigend, en in Koninkrijk van Jo NesbØ, een thriller. Ik lees meestal een aantal boeken tegelijk; afhankelijk van mijn stemming kies ik er een.

Welke auteurs bewonder je?

Ilaria Tuti, Paolo Giordano, Hans Andreus, Rutger Kopland, en sinds kort dus Anjet Daanje

Heb je tips voor aankomende schrijvers?

Niet echt. Misschien: blijf dicht bij jezelf, maar informeer je goed. Vertrouw op jezelf, maar weet dat er ook grenzen zijn aan wat je kan; onderzoek die, wees er niet bang voor. Maar of dit tips voor aankomende schrijvers zijn? Meer voor iedereen, lijkt me. Maar schrijven is wel een bijzonder krachtige manier om jezelf te leren kennen, dingen op een rijtje te zetten. Dus zeer de moeite waard om te proberen; laat dan de controle los. En voor aankomende schrijvers natuurlijk ook: zoek meelezers die kritisch zijn; het liefst mensen die leeservaring hebben en jou niet echt kennen (anders durven ze misschien geen kritiek te hebben).

 

De vaste verkoopprijs van het boek Jij bent van ons is €19,95.Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en bol.com. Het kan ook worden besteld via voshboek@outlook.com; in dat geval betaal je slechts de helft van de verzendkosten.

 

 

4 thoughts on “Interview met auteur Herry Vos

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.